TRANG CHỦ / TIN TỨC SỰ KIỆN

KHÓA HỌC QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ,QUẢN LÝ TÒA NHÀ.

Khóa học quản lý tòa nhà tại Hà Nội mới nhất uy tín – chất lượng hàng đầu theo quy định của Bộ Xây Dựng. Khai giảng hàng tháng, nhiều ưu đãi cho học viên đăng ký sớm và theo nhóm, giảng viên đầu ngành nhiều kinh nghiệm.

I – ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ, QUẢN LÝ TÒA NHÀ GỒM:

 • Là thành viên Ban Giám đốc doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư, nhà cao tầng, cao ốc, văn phòng;
 • Là tổ trưởng các tổ kỹ thuật, bảo vệ, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường;
 • Là Trưởng ca vận hành nhà chung cư; cán bộ kỹ thuật và cán bộ trong Ban Quản lý nhà chung cư, nhà cao tầng, cao ốc văn phòng.
 • Cá nhân có nhu cầu.

II – NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ

Nội dung khóa học quản lý vận hành chung cư học theo chương trình khung quy định tại Thông tư 10/2015/TT-BXD và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng

Buổi 1: Pháp luật đất đai, xây dựng và KD BĐS.

Buổi 2: Pháp luật về quản lý chất lượng, quản lý vận hành nhà chung cư.

Buổi 3: Nghiệp vụ quản lý sử dụng nhà chung cư.

Buổi 4: Nghiệp vụ quản lý sử dụng nhà chung cư (tiếp)

Buổi 5: Quản lý rủi ro, an ninh

Buổi 6: Quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng HỆ THỐNG THÔNG GIÓ – CẤP NHIỆT trong và ngoài nhà chung cư

Buổi 7: Quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng HỆ THỐNG THÔNG GIÓ – CẤP NHIỆT trong và ngoài nhà chung cư (tiếp)

Buổi 8: Quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng HỆ THỐNG ĐIỆN -NƯỚC trong và ngoài nhà chung cư

Buổi 9: Quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng HỆ THỐNG ĐIỆN -NƯỚC trong và ngoài nhà chung cư

Buổi 10: Quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng HỆ THỐNG THIẾT BỊ PCCC & THANG MÁY trong nhà chung cư

Buổi 11: Quản lý VỆ SINH, MÔI TRƯỜNG,CẢNH QUAN của nhà chung cư

Buổi 12: Thực hành & khảo sát công tác bảo vệ, an toàn PCCC, CỨU NẠN,CỨU HỘ và ứng phó thiên tai trong nhà chung cư

·       KIỂM TRA KẾT THÚC KHÓA HỌC

III –  NỘI DUNG KHÓA HỌC QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Buổi 1: Nhóm kiến thức và kỹ năng về quản lý tài chính

Buổi 2: Nhóm kiến thức và kỹ năng về quản lý tài chính (Tiếp)

Buổi 3: Nhóm kiến thức và kỹ năng về quản lý tài chính (Tiếp)

Buổi 4: Nhóm kiến thức và kỹ năng về vận hành và quản lý tài sản

Buổi 5: Nhóm kiến thức và kỹ năng về vận hành và quản lý tài sản (tiếp)

Buổi 6: Nhóm kiến thức và kỹ năng về quản lý khách hàng

Buổi 7:Nhóm kiến thức và kỹ năng về quản lý khách hàng (tiếp)

Buổi 8: Nhóm kiến thức và kỹ năng về quản trị nhân lực.

·       KIỂM TRA KẾT THÚC KHÓA HỌC

III – NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ DÀNH CHO BAN QUẢN TRỊ

Buổi 1: Pháp luật nhà ở, pháp luật đất đai, dân sự và xây dựng liên quan đến chung cư

 • Các quy định chung của pháp luật về nhà ở có liên quan đến nhà chung cư
 • Các quy định có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, cải tạo, bảo trình nhà chung cư
 • Các quy định có liên quan đến quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà chung cư;
 • Các quy định có liên quan đến giao dịch về nhà ở, hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, hợp đồng bảo trì nhà chung cư

Pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư

 • Các quy định của pháp luật nhà ở về quản lý, sử dụng nhà chung cư
 • Các nội dung của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Buổi 2: Nghiệp vụ quản lý việc sử dụng nhà chung cư

 • Các mô hình quản lý vận hành nhà chung cư và phương thức, nội dung phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý vận hành nhà chung cư
 • Quản lý sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu chung, các thiết bị thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung

Buổi 3: Hợp đồng trong quản lý nhà chung cư

 • Các nội dung cơ quả của hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì nhà chung cư
 • Phân loại tranh chấp và thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì nhà chung cư
 • Các hậu quả pháp lý có khả năng xảy ra trong trường hợp có tranh chấp hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì nhà chung cư

Buổi 4: Đọc hiểu bản vẽ liên quan đến nhà chung cư

 • Kiến thức cơ bản về hồ sơ, bản vẽ nhà chung cư

·       BÀI KIỂM TRA CUỐI KHÓA –TỔNG KẾT KHÓA HỌC

 1. Chứng nhận đào tạo được cấp khi học viên tham dự đủ số tiết học theo yêu cầu và đạt kết quả trong bài kiểm tra cuối khóa.
 2. Chứng nhận do đơn vị được Bộ xây dựng cấp quyết định đào tạo và cấp chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo Quyết định số 1422/QĐ-BXD ngày 10/11/2020 của Bộ Xây dựng.

Liên hệ Hotline 0972.588.848 để có thông tin mới nhất về các khóa học quản lý tòa nhà tại Hà Nội .

Bigsky logo