QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ

Chia sẻ và hỗ trợ các doanh nghiệp phát huy tối ưu năng lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân sự.

Dịch vụ cung cấp:

Tư vấn xây dựng các mô hình đào tạo, hệ thống đào tạo cho các doanh nghiệp

Coaching trực tiếp cho các cán bộ quản lý phát triển chiều sâu về quản lý hoạt động đào tạo

Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị

Trực tiếp xây dựng, thiết kế và triển khai các nhóm chương trình đào tạo

Thẩm định tay nghề khách sạn, quản lý tòa nhà, TTTM

Cung cấp dịch vụ khách hàng bí mật đánh giá dịch vụ và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cho các doanh nghiệp

lĩnh vực hoạt động khác

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Định hướng phát triển sản phẩm, quy mô, chiến lược marketing, kinh doanh, nâng cao giá trị của Bất động sản.

Xem chi tiết

QUẢN LÝ VẬN HÀNH & KHAI THÁC CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Triển khai Quản lý vận hành và khai thác đạt hiệu quả cao thông qua Hệ sinh thái bổ trợ cho Quản lý vận hành.

Xem chi tiết

Khai thác kinh doanh và cho thuê các dự án bất động sản

Kết hợp chặt chẽ với bộ phận nghiên cứu thị trường, phát triển các dịch vụ hỗ trợ để tối đa hóa lợi nhuận tài sản cho thuê cho khách hàng.

Xem chi tiết

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ

Chia sẻ và hỗ trợ các doanh nghiệp phát huy tối ưu năng lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân sự.

Xem chi tiết

TƯ VẤN GIẢI PHÁP VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT

Tư vấn và triển khai giải pháp công nghệ kỹ thuật tổng thể đáp ứng mọi công trình có quy mô từ nhỏ đến lớn với công năng sử dụng đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm tối đa chi phí vận hành.

Xem chi tiết

CUNG CẤP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Cung cấp giải pháp công nghệ thông tin hữu ích ứng dụng vào thực tế nhằm tiết kiệm tối ưu chi phí quản lý và vận hành, gia tăng năng lực cạnh tranh, mang lại giá trị lợi nhuận bền vững cho các dự án Bất động sản.

Xem chi tiết