TRANG CHỦ / TIN TỨC SỰ KIỆN

ĐÀO TẠO NỘI BỘ – YẾU TỐ QUAN TRỌNG TRONG DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Yếu tố then chốt tạo nên điểm khác biệt trong Dịch vụ quản lý vận hành là mỗi nhân viên trong Ban quản lý sẽ là Đại sứ dịch vụ. Theo đó, Công ty Cổ phần Big Sky đã đặt công tác đào tạo nội bộ lên hàng đầu trong công tác vận hành. Vừa qua, tại các dự án Big Sky quản lý liên tục triển khai các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, chuyên môn cho đội ngũ nhân sự vận hành tại Ban quản lý thông qua hai hình thức trực tuyến và trực tiếp tại Dự án để tăng tính linh hoạt, chủ động cho đội ngũ giảng viên và nhân viên. Chương trình đào tạo đã giúp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và để lại những hình ảnh đẹp trong lòng khách hàng.

 

Bigsky logo