TRANG CHỦ / TIN TỨC SỰ KIỆN

Giải thưởng Tuổi trẻ Sáng tạo trong Quân đội: Chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học của tuổi trẻ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Sáng ngày 11/4, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức buổi kiểm tra các kỹ thuật của Bệnh viện tham gia giải thưởng Tuổi trẻ Sáng tạo trong Quân đội lần thứ 18. Với mục đích chỉnh sửa cách trình bầy các kỹ thuật để làm nổi bật lên ý nghĩa ứng dụng trong thực tiễn, đáp ứng được tiêu chí sáng tạo và tính mới của các kỹ thuật tham dự Giải thưởng.
Giải thưởng Tuổi trẻ Sáng tạo lần thứ 18 thu hút cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn quân, trong đó có Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tham gia giải thưởng lần này, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đăng ký với 08 công trình, sáng kiến. Và đại biểu tham dự buổi kiểm tra, có đồng chí: Thiếu tướng PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn – Phó Giám đốc Bệnh viện – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng khoa học Bệnh viện, Đại tá GS.TSKH. Nguyễn Thế Hoàng – Phó Giám đốc Bệnh viện và các thầy trong Hội đồng Khoa học Bệnh viện.
Giải thưởng Tuổi trẻ Sáng tạo trong Quân đội là hoạt động thường niên trong Quân đội được tổ chức từ năm 2000. Sự kiện nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phong trào tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội ở mỗi năm. Đồng thời ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, vinh danh, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu, sản phẩm khoa học của các tác giả, nhóm tác giả trẻ có công trình, sáng kiến đạt giải thưởng. Qua đó, cổ vũ, động viên các tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn viên Thanh niên trong toàn quân đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.
Năm nay, các công trình, sáng kiến của các tác giả, nhóm tác giả trẻ thuộc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đều được Hội đồng Khoa học của Bệnh viện chỉnh sửa, bổ sung để làm nổi bật tính mới, tính sáng tạo của các công trình. Điểm sáng ở các công trình, sáng kiến năm nay, hầu như là những kỹ thuật mới được áp dụng lần đầu tiên. Điều đó cho thấy được tính sáng tạo, tính mới trong nghiên cứu áp dụng các tiến bộ của thế giới vào trong chẩn đoán và điều trị của các tác giả, nhóm tác giả.Đặc biệt, Thiếu tướng PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn đánh giá cao các công trình, sáng kiến của các tác giả, nhóm tác giả năm nay và khẳng định rằng: Có một số công trình nghiên cứu đã tiến hành song song với nghiên cứu của thế giới và có giá trị ứng dụng trong thực tiễn công tác chẩn đoán và điều trị rất cao. Tuy nhiên, Thiếu tướng PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn cũng nhấn mạnh các tác giả cần phải trình bầy một cách khoa học hơn để làm rõ hơn tính mới, tính sáng tạo của các công trình, sáng kiến.

Một số hình ảnh trong buổi kiểm tra kỹ thuật:

Bigsky logo