TRANG CHỦ / TIN TỨC SỰ KIỆN

BIG SKY CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Chia sẻ, trao đổi, hướng dẫn chuyên môn, các kỹ năng là một trong những hoạt động thường xuyên của Big Sky. Đây cũng là một yếu tố văn hóa cốt lõi của Big Sky từ ngay những ngày đầu thành lập đến nay.

Tổng giám đốc Nguyễn Trung Công trong buổi tranning chia sẻ kỹ năng với các Cán bộ Lãnh đạo các công ty thành viên tại văn phòng Big Sky

Phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Chinh đào tạo Cán bộ nhân viên tại dự án TNG Thái Nguyên

Anh Nguyễn Văn Quân – giám đốc đào tạo Big Sky trong buổi đào tạo Tư duy dịch vụ – Người phục vụ chuyên nghiệp cho nhân viên Big Sky đang vận hành tại dự án TNG Village Thái Nguyên

Thầy Việt Anh với buổi đào tạo tại Bệnh viện Vinmex

Cô Hoa đào tạo cho nhân viên đang vận hành tại dự án HDI Tower 55 Lê Đại Hành

Những buổi đào tạo, chia sẻ thường xuyên được tổ chức tại chính văn phòng công ty hay tại các dự án như HDI Tower, TNG Thái Nguyên, PK bệnh viện Vinmec, Casamia Hội an….. bởi CBLĐ công ty, hay rất nhiều các CBNV khác trong công ty đã liên tục truyền cảm hứng, sự gắn kết giữa các thành viên trong công ty, đồng thời tạo môi trường học hỏi lẫn nhau, cùng nhau phát triển và gặt hái những thành công.

Big Sky – Vì giá trị tốt đẹp

Bigsky logo