Tầm nhìn, Sứ mệnh  

Trở thành Công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Phát triển dự án, Quản lý và khai thác Bất động sản, cung cấp các dịch vụ vượt trội đi kèm, tạo hệ sinh thái dịch vụ nhằm tăng trưởng hóa lợi nhuận và gia tăng giá trị cho Khách hàng, Đối tác và Nhà đầu tư.

Đối với khách hàng
Cung cấp những giải pháp tư vấn tốt nhất đáp ứng kỳ vọng của Khách hàng. Đảm bảo chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn vì lợi ích của Khách hàng. Nâng cao giá trị sản phẩm của Khách hàng qua hệ thống dịch vụ chuyên nghiệp

Đối với đối tác, cổ đông
Hợp tác cùng phát triển, tăng trưởng hóa lợi nhuận cho các Nhà đầu tư liên quan

Đối với nhân viên
Xây dựng môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo, gắn kết lợi ích của công ty với lợi ích cá nhân.

Giá trị cốt lõi

Thương hiệu Big Sky được xây dựng và phát triển trên nền tảng giá trị cốt lõi 3T, là TÍN – TÂM – THÀNH:

TÍN
Đặt chữ Tín lên hàng đầu, giữ đúng cam kết tiến độ cũng như chất lượng dịch vụ, mang lại kết quả tốt nhất cho khách hàng và Đối tác.

TÂM
Tâm huyết, quyết liệt trong từng suy nghĩ, hành động để mang lại giá trị, đáp ứng tối đa nhu cầu của Khách hàng, Đối tác và mỗi thành viên Công ty.

THÀNH
Xác định mục tiêu và hiệu quả công việc thông qua các giải pháp tư vấn tối ưu mang lại sự thành công và phát triển bền vững cho Khách hàng và Đối tác