TRANG CHỦ / TIN TỨC SỰ KIỆN

Big Sky được công nhận là đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Ngày 10/11/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1422/QĐ-BXD về việc công nhận Công ty Cổ phần Big Sky có đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại địa chỉ: Phố Bình Đà, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.
Theo đó, Công ty Cổ phần Big Sky phải tổ chức đào tạo theo đúng tài liệu giảng dạy đã đăng ký với Bộ Xây dựng và được sử dụng con dấu nổi theo quy định khi cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2020 và có giá trị trong thời hạn 05 năm.

Nguồn: Quyết định 1422/QĐ-BXD

Bigsky logo