T&T RIVERVIEW

THÔNG TIN

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T
  • Vị trí: 440 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Loại hình Bất Động sản: Khu Căn hộ – Chung cư
  • Quy mô: 03 Tòa nhà – 610 Căn hộ
  • Dịch vụ cung cấp: Tư vấn và Quản lý Bất động sản

GIỚI THIỆU DỰ ÁN