DỰ ÁN TÒA NHÀ PHỨC HỢP TNG VILLAGE

THÔNG TIN

  • Vị trí: Số 124 Minh Cầu – Thành phố Thái Nguyên
  • Loại hình Bất Động sản: Khu phức hợp TTTM – Căn hộ.
  • Dịch vụ cung cấp: Tư vấn – Quản lý vận hành, Cho thuê mặt bằng Thương mại

GIỚI THIỆU DỰ ÁN