DỰ ÁN PHỨC HỢP DU LỊCH VÀ NGHỈ DƯỠNG VÂN HỘI

THÔNG TIN

  • Chủ đầu tư: Tập đoàn TH
  • Vị trí: Yên Bái
  • Loại hình Bất Động sản: Du lịch – Nghỉ dưỡng
  • Dịch vụ cung cấp:

    Tư vấn Phát triển dự án –

    Phát triển kinh doanh,

    Quản lý vận hành

GIỚI THIỆU DỰ ÁN