Bệnh viện 108 phát động phong trào thi đua thực hiện “5S” và Cuộc vận động “5 không, 3 sạch”

Chiều 19-4, tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội (TƯQĐ) 108 tổ chức lễ phát động thi đua với chủ đề “Phụ nữ Bệnh viện TƯQĐ 108 tích cực triển khai thực hiện phong trào “5S” và cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, xây dựng bệnh viện chính quy, khoa học, tiên tiến, văn hóa” trong 53 hội phụ nữ cơ sở giai đoạn (2018 – 2021). Trung tướng GS. TS. Mai Hồng Bàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện TƯQĐ 108 dự, chỉ đạo buổi lễ. Thiếu tướng PGS. TS. Phạm Nguyên Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện TƯQĐ 108 chủ trì hội nghị.
Theo đó, trong phong trào thi đua, bệnh viện xác định các chỉ tiêu: 100% cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; chấp hành nghiêm chế độ tâm lý tiếp xúc với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; thực hiện đúng quy trình và phương pháp 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng) trong quản lý, sắp xếp nơi làm việc, khuôn viên, khu vực kỹ thuật “an toàn, thuận tiện, mỹ quan”. Với phương châm “lấy người bệnh làm trung tâm”, cán bộ, nhân viên tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện người bệnh, chấp hành nghiêm các chế độ chuyên môn, không để xảy ra tai biến trong điều trị…
Lãnh đạo Bệnh viện TƯQĐ 108 ghi nhận giao ước thi đua của các hội phụ nữ cơ sở.
Để thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua, Thiếu tướng, PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các hội phụ nữ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện khoa học, chú ý xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào không ngừng tiến bộ, đưa hoạt động của bệnh viện đi vào nền nếp vững chắc.

Theo QĐND online.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *