TƯ VẤN QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG KỸ THUẬT

Với mục đích hỗ trợ tối đa khách hàng, cũng như tăng sự hiệu quả, đơn giản trong công tác Quản lý vận hành, Big Sky đã nghiên cứu và ứng dụng thành công các sản phẩm Công nghệ tại các Dự án.

Bằng việc áp dụng Công nghệ, chúng tôi hướng tới sự kết nối chặt chẽ giữa Khách hàng – Chủ Đầu tư – Đơn vị quản lý và nhằm hướng tới việc xây dựng một Cộng đồng Cư dân/Khách hàng văn minh, hiện đại và an toàn

Chỉ với thao tác đơn giản cài phần mềm (App) trên di động máy tính bảng dành riêng cho từng Dự án, Cư dân/Khách hàng có thể nhận được các thông báo, các khoản phí cần thanh toán, đặt lịch sử dụng dịch vụ gia tăng và các thông tin liên quan khác.