Đội ngũ tư vấn của Big Sky triển khai công tác nghiên cứu, đánh giá sản phẩm, qua đó, tiếp cận Sản phẩm BẤT ĐỘNG SẢN của Khách hàng một cách toàn diện. Big Sky sẽ cung cấp các thông tin, tư vấn tới Khách hàng theo đầy đủ các giai đoạn: đất nền, thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt, khai thác, quản lý, bảo trì bảo dưỡng.