DỊCH VỤ KHÁC


Bên cạnh lĩnh vực hoạt động chính của Công ty, Big Sky còn cung cấp tới Khách hàng, Đối tác các Dịch vụ sau:

1. Khai thác và cho thuê Bất động sản

Với đội ngũ Nhân sự giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh Bất động sản, chúng tôi  cung cấp Dịch vụ tư vấn, khai thác và cho thuê mặt bằng Bất động sản. Bằng những hiểu biết sâu rộng về hiệu quả đầu tư dài hạn các danh mục mặt bằng và các nghiên cứu khảo sát về thị trường cũng như hành vi tiêu dùng, Big Sky giúp Khách hàng hạn chế tối đa các rủi ro đồng thời tối đa hóa lợi ích cho Khách hàng.

2. Xây dựng và Khai thác Phần mềm Quản lý Bất động sản

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ xây dựng và triển phần mềm quản lý theo nhu cầu của Khách hàng, đặc biệt đối với các Dự án Bất động sản và cung cấp dịch vụ cho Cư dân của Khu đô thị, Khu căn hộ:
a. Phân hệ Quản lý tòa nhà:
  • Quản lý thông tin cư dân, Khách hàng…
  • Quản lý vận hành dịch vụ tòa nhà, chung cư, TTTM…
b. Phân hệ ứng dụng cho Cư dân:
  • Kênh kết nối Ban quản lý và Cư dân về thông tin, quản lý vận hành và dịch vụ gia tăng
  • Kết nối các nhà cung cấp dịch vụ thiết yếu tới Cư dân

3. Cung cấp chế phẩm sinh học hữu cơ trong trồng trọt và chăn nuôi 

Phối hợp triển khai với Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển IDE thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cung cấp chế phẩm sinh học hữu cơ trong trồng trọt và chăn nuôi.

4. Cung cấp “Quy trình truy xuất nguồn gốc hàng hóa” 

  • Cung cấp “Quy trình xác thực chống hàng giả” – giải pháp tối ưu cho Doanh nghiệp trong xây dựng Thương hiệu và bảo vệ hàng hóa.
  • Kiểm soát quá trình xuất nhập hàng hóa.
  • Truy xuất thống kê được số lượng khách hàng sử dụng thông qua hệ thống xác thực tem trên sản phẩm.
  • Phối hợp triển khai với Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển IDE thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.