Dịch vụ Nghiên cứu thị trường, Tư vấn mặt bằng và cho thuê Trung tâm Thương mại


Big Sky cung cấp dịch vụ Nghiên cứu thị trường, đưa ra tư vấn về thiết kế mặt bằng Trung tâm Thương mại bao gồm các Gian hàng, Khu tiện ích, Khu công cộng…
Big Sky cung cấp cho Khách hàng các ý kiến tư vấn và cho thuê mặt bằng Trung tâm Thương mại thông qua các khảo sát thực tế và đánh giá chi tiết.