Với tâm niệm “Con người là tài sản quý giá nhất của Doanh nghiệp”, Big Sky đẩy mạnh công tác nâng cao kỹ năng, hiệu suất công việc của Người lao động, giúp Người lao động có đủ công cụ về kiến thức, tâm lý vững vàng, các kỹ năng mềm để phục vụ tốt nhất cho công việc của mình.

Với việc ký kết hợp đồng hợp tác với Học viện Training Vision – Nhà cung cấp đào tạo hàng đầu tại Singapore và trên thế giới, Big Sky muốn chứng minh cho các đối tác và Khách hàng về việc cung cấp những chương trình giáo dục, đào tạo tốt nhất, cập nhật nhất có tiêu chuẩn Quốc tế tới Việt Nam.

Big Sky luôn tìm tòi, định hướng và đưa ra các giải pháp. Trong Quản trị doanh nghiệp, đào tạo và phát triển nhân sự, chúng tôi thực hiện:

Tư vấn Quản trị doanh nghiệp

 • Tư vấn Quản trị chiến lược và Xây dựng Hệ thống Quản trị Doanh nghiệp 
 • Tư vấn hệ thống pháp lý Doanh nghiệp 
 • Tư vấn Xây dựng hệ thống Lương thưởng, đãi ngộ 
 • Tư vấn Xây dựng Hệ thống Tiêu chuẩn/ Quy trình/ Hướng dẫn vận hành
 • Tư vấn Xây dựng chương trình Đào tạo và Phát triển Văn hóa 
 • Tư vấn Xây dựng Hệ thống Quản lý Đào tạo 

Đào tạo các Chương trình Kỹ năng

 • Chương trình Đào tạo phát triển văn hóa doanh nghiệp
  • Văn hóa & Giá trị cốt lõi doanh nghiệp
  • Các hoạt động phát triển văn hóa
  • Các chương trình gắn kết đội ngũ
  • Nâng cao hệ tư tưởng và ý thức, hành vi dịch vụ
 • Chương trình Đào tạo kỹ năng mềm
  • Các kỹ năng thể hiện bản thân chuyên nghiệp
  • Các kỹ năng giao tiếp, ứng xử, xử lý tình huống với khách
  • Các kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng
  • Các kỹ năng thuyết trình, bán hàng, đàm phán chuyên nghiệp
 • Chương trình Đào tạo kỹ năng chuyên môn
  • Chuyên môn Quản lý tòa nhà, Trung tâm thương mại
  • Chuyên môn các nghề khách sạn (vận hành khách sạn)
 • Chương trình Đào tạo kỹ năng Quản lý, Lãnh đạo
  • Các Chương trình quản lý nhóm, giám sát công việc, quản lý bản thân
  • Các Chương trình kỹ năng truyền động lực, cảm hứng, quản trị doanh nghiệp

 Đặc biệt, Chương trình Đào tạo Giám đốc Ban Quản lý Tòa nhà, Trung tâm thương mại do các chuyên gia Big Sky trực tiếp giảng dạy đã được triển khai thành công, giúp cho các học viên xây dựng được một nền tảng kiến thức vững chắc, những kinh nghiệm thực tế đa dạng tại các Dự án.